Torino - Montanaro- Villa con giardino e terreno - Id: 636292