Vetro + lcd display nokia lumia 800 820 altri tou - Id: 865467