Vetro nokia lumia 820, 800, 710, 720, 610, 900 tou - Id: 871644